Bemötande på anklagelser från avhoppad gruppledare. | Sverigedemokraterna i Södermanland

Bemötande på anklagelser från avhoppad gruppledare.

Vi nåddes nyligen av beskedet att Anna Sarnes Magnusson, gruppledare för SD i Oxelösunds kommunfullmäktige, valt att lämna sina politiska uppdrag för partiet. (*1)
Via sociala medier delges en längre förklaring från Anna om orsakerna till hennes avhopp. Det förkommer där en rad påståenden och felaktigheter som förtjänar ett sakligt bemötande. (*2)
Anna insinuerar att sexuella trakasserier inte tas på allvar. Om kännedom om sexuella trakasserier eller andra brott når partiet uppmanas polisanmälning. Partiet vidtar därefter åtgärder mot personer som visar sig vara skyldiga eller av andra skäl inte förtjänar fortsatt förtroende. Det finns inget fall som kan visa på att paritet inte har agerat i enlighet med detta tillvägagångssätt.
Det exempel som Anna tar upp i dagens SN är en mycket överdriven och missvisande bild av den aktuella händelsen. Anna har flertalet gånger erbjudits ursäkter från berörd part men ej velat ta emot detta.

Vidare påstås det att partiet vid tjänstetillsättning kan klandras för nepotism. Samtliga anställningar inom partiet har föregåtts av processer som kan liknas vid vilken anställning som helst.
Sedan har beslut om anställning fattats av fulltaliga styrelser eller fullmäktigegrupper, aldrig av någon enskild.
Vid jäv frånsäger sig berörd person sin rösträtt och deltar inte i beslut.
Ingen som anställts har något släktskap till någon i de beslutsfattande församlingarna. Det har även vid anställningar av tjänstemän beaktats som en merit att inte inneha några politiska uppdrag med koppling till tjänsterollen.

Sist vill vi med bestämdhet ta avstånd från den kvinnosyn som Anna ger uttryck för. Att förminska kvinnliga medarbetares insatser genom att kommentera deras utseende är något vi tar avstånd ifrån.
I vårt parti bemöts människor med respekt, oavsett könstillhörighet. I vårt parti förtjänar både kvinnor och män att utvärderas för arbetsinsats och inte för sin hårfärg eller för sitt klädval.
Vid utvärderingar av våra medarbetares arbetsinsatser finns bara goda utlåtanden.

I ett växande parti kommer dessvärre allt fler personer känna sig besvikna över att inte få de politiska uppdrag eller de tjänster man önskar. Om man av sådana orsaker upplever att vi behöver gå skilda vägar är det vår förhoppning att man lämnar partiet med värdighet.

*1. http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.4438533-sverigedemokraternas-gruppledare-i-oxelosund-har-hoppat-av-utan-forklaring
*2. http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.4446166-avhoppad-politiker-ger-sverigedemokraterna-hard-kritik