Debatt om kulturpolitik, vård för illegala invandrare mm. | Sverigedemokraterna i Södermanland

Debatt om kulturpolitik, vård för illegala invandrare mm.

För några dagar sedan lades äntligen filmen från dag 2 i budgetdebatten i landstingsfullmäktige ut på landstingets hemsida. Några behändiga YouTube-klipp har vi inte lyckats få fram, men här kommer i alla fall en länk till filmen på landstingets hemsida. Nedan följer också tidsangivelser till de delar av debatten som vi i SD var direkt berörda av eller delaktiga i.

Som en kort introduktion kan dock först berättas att våra inslag i debatten till större delen handlade om att vi, självfallet med undantag för akutsjukvård som alla utan tvekan ska erbjudas vid behov, motsatte oss övriga partiers förslag om att ge illegala invandrare tillgång till hela vårdpaketet, inklusive vanlig sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel, och detta utan krav på betalning. Övrigt som debatterades var vårt förslag om att årligen göra ett mångkulturellt bokslut, våra kulturpolitiska förslag, och i vilken utsträckning vi i SD kan anses skyldiga till det rådande samhällsklimatet.

Relevanta delar av debatten ses vid följande tider:

 • 00:02:30. Moderaternas gruppledare Magnus Leivik framförde, utan att själv vara medskyldig på något enda sätt, en ursäkt till oss i SD för ett mycket osakligt och lågt påhopp i debatten dagen innan. En stor eloge till Magnus Leivik för det! Det osakliga påhoppet kom från Fredrik Pettersson (S), och vill ni se detta och det korta replikskifte som följde för att lättare förstå vad som pratas om i resten av debatten, så klicka här och gå till tiden 02:06:20.
 • 00:06:30 – 00:13:00. Stefan Jacobsson (SD) håller ett anförande som följs av flera replikskiften och genmälen.
 • 00:48:30 – 00:52.40. Therese Borg (SD) håller ett anförande som följs av en replik från Fredrik Pettersson (S).
 • 00:55:47 – 01:01:03. Catrin Cedvén (FP) håller ett anförande som följs av en replik från Adam Marttinen (gruppledare för SD) och från Therese Borg (SD), samt av ett genmäle från Catrin Cedvén.
 • 01:03:12 – 01:04:09. Christina Södling (S) håller ett anförande som Therese Borg (SD) replikerar på.
 • 01:52:50 – 01:56:41. Aziz Alis (S) håller ett anförande som Therese Borg (SD) replikerar på.
 • 02:19:10 – 02:24:19. Åsa Kratz (S) håller ett anförande som följs av en replik från Adam Marttinen (SD) och ett genmäle från Åsa Kratz.
 • 02:36:08 – 02:37:50. Björn Blidh (S) håller ett anförande som följs av en replik från Therese Borg (SD) och ett genmäle från Björn Blidh.
 • 02:39:02 – 02:41:07. Ylva G. Karlsson (gruppledare för MP) håller ett anförande i vilket hon framför kritik mot våra förslag.
 • 02:54:55 – 02:59:43. Thomas af Bjur (gruppledare för FP) håller ett anförande som följs av en replik från Adam Marttinen (SD) och ett genmäle från Thomas af Bjur.
 • 03:12:25 – 03:15:19. Alf Svensson (S) håller ett anförande i vilket han framför kritik mot våra förslag.
 • 03:15:23 – 03:19:20. Stefan Jacobsson (SD) håller ett anförande som följs av flera replikskiften.
 • 03:19:32 – 03:23:31. Therese Borg (SD) håller ett anförande som följs av flera replikskiften och genmälen.
 • 03:29:45 – 03:31:58. Maud Ekman (gruppledare för V) håller ett anförande som följs av en replik från Adam Marttinen (SD).

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.