Medlemsantalet ökade med 68% | Sverigedemokraterna i Södermanland

Medlemsantalet ökade med 68%

Medlemsantalet för Sverigedemokraterna i Södermanland ökade under 2014 med 68% varav en markant tillströmning skedde bland kvinnor. Även medlemsantalet för ungdomsförbundet ökade rejält i Södermanland

Bli medlem du också! https://formular.sverigedemokraterna.se/sd/medlemsansokan/
vinnandelaget