Motion om extra stöd till elever med neuropsykiatriska diagnoser | Sverigedemokraterna i Södermanland

Motion om extra stöd till elever med neuropsykiatriska diagnoser

Idag har Stefan Jacobsson lämnat in en motion till landstinget för SD Södermanlands räkning. Den kan läsas nedan:

Motion om extra stöd till elever med neuropsykiatriska diagnoser.

Det finns en tydlig och klar överrepresentation av vissa neuropsykiatriska diagnoser hos de personer som är inlagda på Karsuddens sjukhus. Vi menar att detta skulle kunna undvikas genom att bättre stöd ges i ett tidigare skede i livet.

Tyvärr så får inte alla skolor ekonomiskt stöd från kommunerna för elever med t ex diagnosen ADHD och ibland bara 25 % av kostnaden för elever med Aspergers syndrom. Detta leder till att elever med dessa och andra neuropsykiatriska diagnoser ofta blir utan eller får vänta alltför länge på det stöd som de behöver.

Vi vet att detta främst är ett kommunalt problem, men vi vet också att det på sikt ofta blir landstinget som får stå för kostnaden. Dessutom orsakar uteblivet, otillräckligt eller fördröjt stöd ett onödigt personligt lidande. Önskvärt vore därför att landstinget i högre utsträckning bidrog till ett tidigt insatt stöd, förslagsvis genom att erbjuda kommunerna att söka pengar ur den extraordinära kassan som LS har.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att fullmäktige beslutar:

att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra det möjligt för länets kommuner att söka ekonomiskt stöd till resurser för elever med neuropsykiatrisk diagnos.

För Sverigedemokraterna Södermanland

Stefan Jacobsson

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.