Sverigedemokraterna i Södermanland | Sida 20

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Södermanland

Varmt välkomen till vår förening. Vi hoppas att du får en trevlig vistelse på vår sida.
Besök oss även på Facebook.

lina_boy

Lina Boy

Distriktsordförande SD Södermanland

Skicka e-post till oss

Postadress

SD Södermanland
Box 14653
630 14  Eskilstuna

Press hänvisas till ordförande Lina Boy.
lina.boy@sd.se eller 0732-30 92 83.

Övriga kontakter
Thom Zetterström, Distriktsombudsman
thom.zetterstrom@sd.se eller 0736-99 66 86
Linda Hefvelin, Valorganisatör
linda.hefvelin@sd.se eller 0736-99 66 85
Simon Lindbäck, Ungsvenskarna
simon.lindback@sd.se eller 0762-30 98 42
Anita Nygren, SD-kvinnor
anita.nygren@sd.se eller 0762-23 16 45

 • SD vill förbättra jämställdhetsarbetet i landstinget

  0
  0

  En läkare som varit anställd vid Sörmlands landsting är misstänkt för att ha utsatt flera kvinnliga patienter för sexuella övergrepp av olika grov karaktär. Det har också uppdagats att detta kunnat ske på grund av att det funnits påtagliga brister inom landstinget angående förfarandet vid rekrytering, samt vid hantering av inkomna klagomål från patienter. De drabbade kvinnorna har fått ett allt annat än värdigt bemötande då deras klagomål inte resulterat i ett kraftfullt agerande. Tvärtom har deras trovärdighet ifrågasatts av en landstingsjurist. Allt detta är inte bara upprörande utan måste också betraktas som mycket anmärkningsvärt  då landstinget säger sig vilja arbeta för ökad jämställdhet men ändå inte har prioriterat arbetet för något så grundläggande som kvinnofrid.

  Med anledning av detta har Therese Borg för Sverigedemokraternas räkning lämnat in en motion och två interpellationer till landstinget. Motionen syftar till att förbättra arbetet för kvinnofrid och ett värdigt bemötande av utsatta kvinnor. Interpellationerna syftar till att ta reda på om landstinget vidtagit åtgärder angående förfarandet vid rekrytering och vid hantering av inkomna klagomål mot vårdpersonal, för att hindra att något liknande kan inträffa igen.

  Motionen och interpellationerna kan läsas nedan.

  Motion om förbättrat arbete för kvinnofrid och för ett värdigt bemötande av utsatta kvinnor.

  Interpellation angående rutiner för hantering av klagomål från patienter.

  Interpellation angående rutiner för lämplighetskontroll vid nyanställning.

   

 • Bonnier utbildning sprider propaganda mot SD

  0
  0

  Bonnier utbildning sprider propaganda mot SD

  Sverigedemokraten Thom Zetterström i Nyköping mottog nyligen ett mail från en elev på Nyköpings enskilda gymnasium. Eleven tog kontakt angående ett textavsnitt i en lärobok i samhällskunskap. Boken heter Nya Millennium (2007) och är utgiven av Bonnier utbildning.  I textavsnittet (se foto nedan) benämns Sverigedemokraterna som en högerextremistisk, nynazistisk och uttalat rasistisk organisation, och likställs med organisationer såsom VAM. Vidare anges i läroboken att ”Kriminella metoder, såsom misshandel och trakasserier, anses vara helt legitimt.” och det hävdas dessutom att en övervägande majoritet av den svenska befolkningen anser att partiet ska bekämpas med alla till buds stående demokratiska medel.

  De grundlösa och rent ut sagt lögnaktiga påståendena i läroboken upprörde Thom Zetterström så pass mycket att han kontaktade sina partikamrater Stefan Jacobsson i Strängnäs och Therese Borg i Eskilstuna. De tre beslutade kort därefter att agera, och efter att Stefan Jacobsson talat med ansvarig utgivare utan att få löfte om en textändring skickade Therese Borg in en anmälan till Skolinspektionen. I anmälan skriver hon bland annat följande:

  Då inget av det som står i läroboken är sant, utan tvärtom är rena lögner om ett av landets riksdagspartier med cirka 340 000 väljare, måste detta ses som klart avvikande från skolans läroplan. Att bedriva undervisning baserad på lögner går stick i stäv med att utforma verksamheten i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Inte heller främjas aktningen för varje människas egenvärde genom att 340 000 människor framställs som kriminella människor som legitimerar eller utövar misshandel och trakasserier. Lärobokstexten strider vidare mot det som anges i Lpf 94 om saklighet och allsidighet. Det är bara att jämföra det som anges i partiets program och riktlinjer samt det som partiet i debatt efter debatt säger med det som anges i läroboken, så står det fullkomligt klart att det inte finns någon som helst grund för bokens beskrivning av partiet.

  Såväl Stefan Jacobsson som Therese Borg är lärare i grunden, och de är båda mycket bekymrade för hur skolan missköter sitt demokratiska uppdrag:

  -Inte nog med att SD vid flera tillfällen utestängts från skolor i samband med debatter och under valrörelser och på så vis hindrats från att redogöra för partiets politik. Vi har nu också fått veta att lögner om partiet sprids till eleverna genom läromedel. Det är en demokratisk skandal, säger Stefan.

  Foton från den aktuella läroboken:

  Recension av läroboken i Svenskt näringsliv kan läsas här:

  Mer info: Sörmlands radio, Östnytt, Reportage från Östnytt,

 • Insändarsvar om arvodesaffären

  0
  0

  Idag har Eskilstuna – Kuriren publicerat vårt insändarsvar angående arvodesaffären:

  SD vill se återbetalning och avgång

  Signaturen George Jaffna ifrågasatte i en insändare nyligen varför det inte hörts något från SD angående arvodesaffären i landstinget. Anledningen är enkel, och har inget att göra med att vi är rädda för att stöta oss med övriga partier. Vi har helt enkelt inte fått våra protester mot arvodesaffären publicerade i media, med undantag för en kort notis i Sörmlands radio den 8 mars.

  Vårt ställningstagande i arvodesaffären är dock solklart, då vi ser detta främst som en fråga om moral. I likhet med många andra har vi tappat förtroendet för de politiker i majoriteten som varit med om att godkänna tvivelaktigt utbetalade arvoden och genom detta uppvisat allvarlig brist på varsamhet med skattemedel. Med anledning av detta anser vi att de tvivelaktigt utbetalda arvodena ska betalas tillbaka. Vi vill också se att de politiker som till sin egen favör varit med om att godkänna de tvivelaktiga arvodena ska avgå.

  Ett tips till George Jaffna och övriga som vill veta mer om SD:s ställningstagande i olika frågor är att besöka hemsidorna för SD Södermanland och SD Eskilstuna med jämna mellanrum. Där finns gott om information som aldrig publiceras i lokaltidningarna eller rapporteras om i radion.

  Therese Borg // Politisk sekreterare för SD Södermanland

  Insändare: Varför denna tystnad hos SD?

 • SD Södermanlands nyhetsbulletin

  0
  0

  Det allra första numret av SD Södermanlands nyhetsbulletin är nu färdigt och kan läsas eller laddas ner via länken nedan.

  Nyhetsbulletin från SD Södermanland. Nr 1 Mars 2011

  Utöver att detta och framtida nummer kommer att läggas ut här på hemsidan kommer bulletinen också att skickas ut till samtliga medlemmar i länet. Är du inte medlem men ändå intresserad av att prenumerera på bulletinen så hör av dig till vår distriktsombudsman Stefan Jacobsson: stefan.jakobsson@sverigedemokraterna.se

 • SD Södermanlands årsmöte

  0
  0

  Idag har SD Södermanland haft årsmöte.  Det var mycket lyckat, dels för att det förstås alltid är roligt att umgås med trevliga människor, men också för att vi slog nytt rekord i uppslutning. Hela 36 personer var på plats i Stadshuset för att delta i mötet!

  Under årsmötet redovisades hur föregående års verksamhet sett ut, och en kortfattad redogörelse för vad som sker inom landstingspolitiken gavs.  Utöver detta valdes ombudsmän samt ersättare till landsdagarna och till vår stora glädje en ny och kraftigt förstärkt valberedning. Även en distriktsstyrelse för 2011 valdes, och den ser ut enligt följande:

  Ordförande: Adam Marttinen (Eskilstuna)

  Vice ordförande: Kim Fredriksson (Eskilstuna)

  Andre vice ordförande: Sven Bager (Flen)

  Ledamot: Therese Borg (Eskilstuna)

  Ledamot: Stefan Jacobsson (Strängnäs)

  Suppleant: Bertil Malmberg (Trosa)

  Suppleant: Per Johnsson (Eskilstuna)

  Suppleant: Frida Grundström (Gnesta)

   

  Till ny revisor utsågs Roger Richthoff (Strängnäs) och till revisorsuppleant David Lång (Stockholm).

   

  Efter årsmötet bjöds det på kaffe och god smörgåstårta i vanlig ordning, och sedan avslutades dagen med den nya distriktsstyrelsens första möte. Foton från dagen visas nedan.

  Distriktsstyrelse 2011. Från vänster: Therese Borg, Kim Fredriksson, Adam Marttinen, Stefan Jacobsson, Sven Bager, Frida Grundström. Frånvarande: Bertil Malmberg och Per Johnsson

  Årsmötets deltagare har börjat ta plats i salen.

  Årsmötets deltagare.

  Thom Zetterström redogör för valberedningens förslag. Presidiet i bakgrunden utgörs av Adam Marttinen (ordförande) och Therese Borg (sekreterare).

  Årsmötets deltagare.

  Årsmötets deltagare.

  Smörgåstårtorna var riktigt goda!

  Stefan Jacobsson får fotografen att börja skratta. Därav den urusla bildkvaliteten.

  Mattias Swärd.

  Adam Marttinen