Sverigedemokraterna i Södermanland | Sida 24

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Södermanland

Varmt välkomen till vår förening. Vi hoppas att du får en trevlig vistelse på vår sida.
Besök oss även på Facebook.

Anton Berglund

Distriktsordförande SD Södermanland

Skicka e-post till oss

Postadress

SD Södermanland
Box 14653
630 14  Eskilstuna

Press hänvisas till ordförande Anton Berglund.
anton.berglund@sd.se eller 0727-25 88 45.

Övriga kontakter:
Thom Zetterström, Distriktsombudsman
thom.zetterstrom@sd.se eller 0736-99 66 86

Jonathan Jonasson, Ungsvenskarna
jonathan.jonasson@sd.se eller 0700-46 67 96

Anita Nygren, SD-kvinnor
anita.nygren@sd.se eller 0762-23 16 45

 • Tips till landstingstopparna!

  Av Sverigedemokraterna Södermanland den 14 september, 2010
  0
  0

  Idag avslöjades att många av de socialdemokratiska landstingstopparna köpt dyra mobiltelefoner till sig själva på skattebetalarnas bekostnad. Telefoner i arbetet är inget konstigt i sig men här har de gått utanför regelverket och köpt några av de dyraste telefonerna till sig själva som kostar flera tusen kronor över maxbeloppet.

  – Efter som landstingstopparna inte verkar veta vilka telefoner de får köpa så kan jag tipsa om den telefon jag själv fick för 4 år sedan i samband med mitt kommunfullmäktigeuppdrag. En Sony Ericsson k610i, enligt prisjakt ska de finnas för 450:- på blocket. Den har fungerat utmärkt i dessa 4 år och är enligt min mening helt prisvärd.

  Säger Adam Marttinen toppnamn för Sverigedemokraterna i Sörmland

  http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=85570

 • En ansvarsfull Landstingspolitik

  Av Sverigedemokraterna Södermanland den 13 september, 2010
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Södermanland

  Valmanifest 2010

  Primär – och specialistvård samt patientinflytande.

  • Målsättningen är att nuvarande sjukvårdsgaranti förbättras enligt följande:

  – Inom primärvården ska patienten få kontakt eller vård samma dag som vård söks.

  – Behöver patienten träffa läkare inom primärvården ska detta garanteras inom 3 dagar (nu 7 dagar) från att vård söks.

  – Från att beslut fattas om remiss ska det ta högst 30 dagar (nu 90 dagar) innan patienten får träffa specialiserad läkare.

  – Från att beslut om behandling fattas ska det ta högst 30 dagar (nu 90 dagar) innan ordinerad behandling påbörjas.

  • Satsning på att utbilda avancerade specialistsjuksköterskor i syfte att avlasta läkarna från administrativa uppgifter såsom exempelvis att skriva ut recept.
  • Landstinget ska verka för en vårdpeng som följer patienten till valfri vårdgivare.
  • Äldre ska kunna få hembesök av läkare för att slippa besvärliga resor.
  • En av vårdtagaren vald allmänläkare ska ansvara för kontakt och uppföljning under hela behandlingskedjan, till dess att vårdtagaren friskförklaras.
  • Landstinget ska verka för att tolk till asylsökande skall bekostas av migrationsverket. I avvaktan på en sådan utveckling ska landstinget endast bekosta tolk om särskilda skäl föreligger.
  • Sjukvård ska erbjudas alla på lika villkor, vilket innebär att landstinget ska verka för att särskilt utvalda grupper inte ska erbjudas subventioner.
  • Illegala invandrare ska inte erbjudas subventionerad eller fri vård.

  Tandvård

  • Undersökningsavgiften ska hållas låg, för att uppmuntra regelbunden kontroll av munhälsan. Landstinget ska också verka för att ett nytt högkostnadsskydd avseende tandvårdskostnader införs.
  • Tandvården ska vara avgiftsfri upp till 20 år.
  • För studerande över 20 år ska tandvård erbjudas till subventionerat pris.

  Förebyggande hälsovård

  • Landstinget ska satsa på att genom informationsspridning och olika projekt förebygga oönskade graviditeter, aborter och sexuellt överförbara sjukdomar.
  • Landstinget ska erbjuda gratis och regelbunden prostatacancerprov (PSA), gynekologisk cellprovtagning och mammografi till alla personer som uppnått medicinskt betingad ålder.

  Psykiatri

  • Landstinget ska verka för ett tätt samarbete mellan primärvården och psykiatrin.
  • En satsning krävs för att tillgodose behovet av terapi. Långsiktig terapi snarare än kortsiktig medicinering ska alltid vara en målsättning.
  • Patienter och deras anhöriga ska ges ökat inflytande gällande behandlingsmetod och vårdgivare. Privata psykologer och psykoterapeuter ska kunna anlitas av landstinget i syfte att förbättra kvaliteten på den psykiatriska vården.

  Tillgänglighet

  • Telefontider och bokningssystem lämnar idag en del övrigt att önska inom stora delar av vården. Landstinget ska utreda hur dessa ska förbättras för att bättre motsvara patienternas behov.

  Personal

  • All personal inom landstinget ska kommunicera på god svenska i både tal och skrift.
  • Tillsättning av personal ska alltid ske utifrån kompetens.
  • Landstinget skall motsätta sig alla former av diskriminering, vilket innefattar etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling.

  Ekonomi

  • Landstinget ska se över sina administrationskostnader i syfte att sänka dessa.
  • Arvodena för politiker inom landstinget måste ses över så att det klart och tydligt fastställs vad som är rimligt arvode för ett visst uppdrag.

  Kultur

  • Landstinget ska endast göra kultursatsningar som syftar till att utveckla det lokala, regionala och nationella kulturarvet.

  Kollektivtrafik

  • Minsta möjliga miljöpåverkan ska eftersträvas genom användning av miljövänliga drivmedel, gärna närproducerade sådana.
  • För att få högsta möjliga kostnadseffektivitet ska en översikt över kollektivtrafikens resor och priser göras regelbundet.
  • I syfte att minska bilberoendet för de som lever på landsbygden, bör ett eventuellt behov av fler resor inom landsortstrafiken utredas.

  Miljö

  • Landstinget ska arbeta aktivt för att motverka att läkemedelsrester sprids till mark, vatten och luft.
  • Alla tjänstefordon som tillhandahålls inom landstinget ska vara miljövänliga.
  • Miljöaspekter ska tas i beaktande inom all upphandling.

  Tillväxt och företagsamhet

  • I syfte att stimulera tillväxten och skapa fler arbeten bör innovationsbolag bildas tillsammans med näringsliv och forskningscentrum.
 • Presentation av lokalt valmanifest 2010

  Av Sverigedemokraterna Södermanland den 27 augusti, 2010
  0
  0

  Här presenterar Kim Fredriksson, Therese Borg och Adam Marttinen stolt Sverigedemokraterna i Eskilstunas valmanifest 2010.

  Det var dessutom första gången partiet ställde upp tält med flygblad och tidningar på Fristadstorget. Det var många glada miner som möte partiets representanter.

 • Valmanifestet för landtingsvalet 2010

  Av Sverigedemokraterna Södermanland den 23 april, 2010
  0
  0

  Vi arbetar för fullt med att ta fram ett valmanifest till landstingsvalet 2010.

  Vi kommer att i god tid presentera det.

  Vi tar gärna emot tips och förslag till manifestet.

  Förslag och tips skickas till:

  sodermanland@sverigedemokratern.se

  Märk mailet med”valmanifest 2010″ så underlättar de vårt arbete.

  Med vänlig hälsningar

  Kim Fredriksson, vice ordförande i SD – Södermanland

 • Valkonferensen 2010

  0
  0

  Valkonferensen den 27:e mars 2010 blev startskottet för Sverigedemokraternas valrörelse. Här fastslogs de politiska riktlinjer som ska ligga till grund för vårt valmanifest och de första 50 namnen på riksdagslistan.

  På plats från Sörmland fanns 4 ordinarie ombud och 2 suppleanter. Även Isak Nygren från Katrineholm och riksrevisorsuppleanten tillika distriktsrevisorn Bo Jacobsson fanns på plats.

  De fyra ordinarie ombuden utgjordes av

  Adam Marttinen, Eskilstuna

  Kim Fredriksson, Eskilstuna

  Lars Gunnlev, Katrineholm

  Sven Bager, Flen

  Suppleanter som närvarade

  Anna Löfgren, Eskilstuna

  Simon Myllyniemi, Eskilstuna

  Mötet kunde fastslå de föreslagna riktlinjerna till valmanifestet efter intressanta debattinlägg och riksdagslistan som fastslogs gav Sörmland en kandidat på plats 26. Adam Marttinen från Eskilstuna.

  Riktlinjerna för valmanifestet finns att läsa här

  En del av de Sörmländska ombuden anländer.

  Sveriges största hjältar!

  Längst till vänster sitter David Lång, fd Nyköpingsbo. Christian Westling syns brevid Adam Marttinen och längst till höger sitter Simon Myllyniemi.

  Vår partiledare och vän Jimmie Åkesson.

  Jimmie Åkesson, Erik Almqvist och den nya killen.

  Kaffet smakar bra sa Kim och Sven Beger skrattade!

  Tomas Ringdahl från Trosa framförde vallåten på gitarr medans Linus Bylund sjöng.

  Att det var många timmar kvar till läggdags tyckte Simon var kul medans Adam gäspade inombords.