Sverigedemokraterna i Södermanland | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Södermanland

Varmt välkomen till vår förening. Vi hoppas att du får en trevlig vistelse på vår sida.
Besök oss även på Facebook.

Anton Berglund

Distriktsordförande SD Södermanland

Skicka e-post till oss

Postadress

SD Södermanland
Box 14653
630 14  Eskilstuna

Press hänvisas till ordförande Anton Berglund.
anton.berglund@sd.se eller 0727-25 88 45.

Övriga kontakter:
Thom Zetterström, Distriktsombudsman
thom.zetterstrom@sd.se eller 0736-99 66 86

Jonathan Jonasson, Ungsvenskarna
jonathan.jonasson@sd.se eller 0700-46 67 96

Anita Nygren, SD-kvinnor
anita.nygren@sd.se eller 0762-23 16 45

 • Snart är det val.

  Av Sverigedemokraterna den 3 december, 2017
  0

 • SD:s budget för landstinget Sörmland.

  Av Sverigedemokraterna den 8 november, 2017
  0

  Under tisdagen (20171107) offentliggjordes Sverigedemokraternas budget för Landstinget för 2018 på landstingsfullmäktige.

  Vi arbetar aktivt för att landstinget Sörmland ska leva upp till att alla människor ska behandlas lika och därmed motarbeta all form av diskriminering och särbehandling. Alla som besöker våra verksamheter ska känna sig trygg med den vård som ges.
  Sjukvården är en av de viktigaste delarna i det välfärdssamhälle som vi lever i idag. Med sjukvård som främsta uppdrag har Landstinget ett övergripande ansvar för Sörmlänningarnas hälsa.
  Att vi har ett skattefinansierat sjukvårdssystem som garanterar varje invånares rätt till en god hälsa är en grundsten i det välfärdssamhälle vi vill utveckla.
  Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. Det innebär att vi vill ha ett starkt välfärdssamhälle som lever vidare och utvecklas.
  Visionen om det mångkulturella samhället har satt avtryck i sjukvårdens innehåll där landstinget Sörmland bl.a. erbjuder omskärelse av friska barn som en del av den skattesubventionerade vården. Vi menar att sjukvård ska ges till dem som är i störst behov av den och när Landstinget ger plats åt omskärelser av friska barn så sker det på bekostnad av andra patienters vårdbehov. Landstinget Sörmland ska i vår mening inte bli ett instrument för utformandet av det mångkulturella samhället vare sig inom sjukvårdens väggar eller i kulturpolitikens vision.
  SD:s uppfattning är att Sörmlands kulturarv är värt att bevara och göras tillgänglig för medborgaren. Vårt gemensamma kulturarv utgör en grundsten i vår gemensamma identitet och det finns ett stort värde i att påminnas om att vi är ett land med en gemensam historia, ett gemensamt arv och ett gemensamt ansvar för vår framtid.
  Vår vision för Landstingets kulturpolitik är att utveckla ett smalare men vassare instrument där en tydlig koppling finns till Landstingets sjukvårdsuppdrag med bevarandet av vårt sörmländska kulturarv i fokus.
  Landstinget Sörmland ska vara en garanti för en snabb och högkvalitativ vård, en aktör i arbetet för en fungerande kollektivtrafik och sist men inte minst utgöra en förutsättning för bevarandet av vårt sörmländska kulturarv.
  Landstinget Sörmland får idag stora bidrag från staten i s.k. utjämningsbidrag. Dessa pengar ska ersätta Landstinget för personer som lever i Sörmland, men inte arbetar och betalar skatt. Vår vision är att landstinget Sörmland inte ska vara i behov utav sådana bidrag. Vi måste arbeta för att bli ett mer självförsörjande Landsting.
  Du kan läsa budgeten här: LF budget SD 2018

 • Bli SD-politiker, vi utbildar dig!

  Av Sverigedemokraterna den 20 oktober, 2017
  0

  Gillar du Sverigedemokraterna?
  Funderar du på hur man engagerar sig?

  Den 1:a december 2017 stängs möjligheten för att bli fullmäktigepolitiker ända till 2022.
  Orkar du vänta så länge?!
  Gör som över 3000 personer. Kandidera för SD!
  Vi fiskar efter de sista kandidaterna. Bli SD-politiker, vi utbildar dig!
  Se mer här:
  https://goo.gl/H5JXCX