Sverigedemokraterna i Södermanland | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Södermanland

Varmt välkomen till vår förening. Vi hoppas att du får en trevlig vistelse på vår sida.
Besök oss även på Facebook.

lina_boy

Lina Boy

Distriktsordförande SD Södermanland

Skicka e-post till oss

Postadress

SD Södermanland
Box 14653
630 14  Eskilstuna

Press hänvisas till ordförande Lina Boy. lina.boy@sd.se eller 0707-28 46 33.

Rör det medlemskap eller medlemsaktiviteter kontaktas distriktsombudsman Thom Zetterström på 0736-99 66 86

 • Storregion dödsstöten mot sjukvården?

  Av anton.berglund den 14 april, 2016
  0

  Om allt går som statliga Indelningskommittén föreslår, kommer våra befintliga län Gävleborg, Uppsala, Dalarna, Västmanland, Örebro och Södermanland att upplösas och ingå i en gigantisk storregion kanske redan till 2019.Denna monsterregion blir över 60 mil(!) mellan Nordöstligaste orten Idre och Sydvästligaste Oxelösund och innebär enorma förändringar för såväl sjukvården som kollektivtrafiken.

  Sverigedemokraterna är starkt kritiska till storregionbildningen och anledningen till vår ståndpunkt vill vi nu redogöra för:

  * Genom att besluten flyttas till personer som inte bor eller verkar i samma landskap så blir det svårare för de som
  påverkas av besluten att få gehör för sina synpunkter. Idag beslutar folkvalda från Södermanlands län om frågor som berör Södermanland och folkvalda från Gävleborg län om frågor som berör gävleborgarna. I en storregion kommer de beslutande politikerna och tjänstemännen längre bort från människorna som påverkas av deras beslut och paralleller kan dras till den maktförskjutning som nu pågår från Sveriges riksdag till EU. Brist på lokal förankring ökar risken för såväl sjukhusnedläggningar som nerdragningar i kollektivtrafiken när man varken har förståelse eller insyn i de lokala sjukvårds- och kollektivtrafikfrågorna. Vilka incitament har en politiker från Uppsala att bevara en sjukhusavdelning i Köping när pengarna tryter för Akademiska sjukhus till exempel?
  * Om förslaget blir verklighet så kommer ca.50.000 anställda att byta arbetsgivare och 1,75 miljoner människor ska nu vända sig till en annan större aktör för att få sjukvård, kollektivtrafik, tandvård med mera. Läkarutbildningen på Örebro Universitet kan komma att stänga ner när det nära samarbetet med Värmland försvåras
  *Ekonomin riskerar att påverkas negativt. Det blir också svårare att ha en god kostnadskontroll i denna jättelika region än i dagens mer överblickbara landsting/regioner. En större region, där Älvdalen blir nordligaste kommunen och Oxelösund sydligaste lär också medföra större omkostnader för de anställda och politiker vilka tvingas till längre resor i tjänsten. Redan i dag är det stora skillnader i landstingsskatt, vilken skattesats skall råda i en storregion? Sannolikt kommer de flesta att få skattehöjningar då flera landsting redan idag brottas med en dålig ekonomi. Vår uppfattning är att försämringar för medborgarna är att vänta om man väljer att upplösa våra nuvarande län till förmån för en ny gigantisk storregion. Därför säger vi bestämt nej till detta och kommer att kämpa för att bevara våra nuvarande län!
  * Storregioner saknar folklig förankring och är ett påtvingat projekt uppifrån staten. De boende i de olika länen har en egen identitet, till exempel identifierar sig en dalmas med sitt landskap (län), inte som en medborgare i en storregion. Att tvinga fram en så här stor förändring utan folklig förankring innebär att legitimitet saknas för att genomföra en förändring till en storregion.
  * Slutligen anser vi är frågan av så stor vikt att vi anser att inte bara politikerna skall få avgöra denna fråga utan vi vill att folket skall få göra sin röst hörd genom en folkomröstning. Nu hoppas vi att övriga politiker vill och vågar ta debatten. Väljarna förtjänar att få veta var de olika partierna står i frågan om en eventuell storregion inför valet 2018.

  Anton Berglund     Gruppledare Landstinget Sörmlandkarta_9mars

  Maria Liljedahl      Oppositionsråd Landstinget Västmanland

  Simon Alm             Oppositionsråd Landstinget Uppsala län

  Anders Ahl             Oppositionsråd Landstinget Värmland

  Jenny Nordahl      Oppositionsråd Landstinget Dalarna

  Pelle Söderlund    Oppositionsråd Region Örebro län

   

   

   

 • SD riktar skarp kritik mot förslag om att avskaffa jaktutbildningar

  Av anton.berglund den 24 mars, 2016
  0

  Sverigedemokraterna i Landstinget Sörmland riktar skarp kritik mot skolverkets förslag om att avskaffa dagens jaktutbildningar. Skolverket föreslår nu att man tar bort jakten från dagens jakt- och viltvårdsutbildning när ämnesplanerna för landets naturbruksgymnasier nu står inför omfattande förändringar.

  Genom att ta bort vapen från dessa utbildningar ska man förebygga att framtida skolskjutningar inträffar. Bengt Weidow är undervisningsråd och den som fått uppdraget att lägga fram förslaget om att jaktutbildningen ska läggas ner.

  Förslaget är ute på remiss men redan nu riktar Anton Berglund, gruppledare för Sverigedemokraterna i landstinget, skarp kritik mot förslaget som skulle slå mot det landstingsdrivna Öknaskolan i Sörmland.

  Öknaskolan är en värdefull tillgång i Sörmland och att begränsa jakt- och viltvårdsutbildningen genom att ta bort betydande delar av den kan såklart påverka skolans attraktivitet. Att Öknaskolans utbildningsutbud skulle utgöra ett hot för framtida skolskjutningar kan inte betraktas som annat än ett riktigt långskott.

  Anton Berglund får också stöd av sin kollega Adam Marttinen som sitter i riksdagens justitieutskott.

  Det är svårt att inte se det här förslaget som en del i ett större sammanhang. Legal vapenhantering har efter förra årets terrordåd pekats ut som det största problemet för vår säkerhet. Nu pekas även utbildning ut som ett problem. Det här bottnar i att man vill ha svar på den oro som finns för de ökande antalet brott som begås där vapen är inblandat.

  Tyvärr riktar sig förslagen mot allt annat än de verkliga problemen som är de illegala vapnen. Det som behövs är skärpta straff och bättre koll på våra gränser, men det är inget som alliansen eller den rödgröna regeringen vill överväga i dagsläget.

  Anton Berglund fortsätter:

  Det känns som om skolverket försöka utmåla våra elever som presumtiva mördare vilket såklart inte är fallet. Vi har varit på ett antal verksamhetsbesök vid Öknaskolan och då jag även sitter i skolnämnden i Eskilstuna kan jag säga att Öknaskolan är en av de sista skolorna jag oroas över när jag tänker på skolskjutningar.

   

  http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/03/skolverket-vill-avskaffa-jaktutbildningar/

  http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/03/ett-hart-slag-mot-jakten/

   

 • Bedårande barn med flera till Oxelösund!

  Av Sverigedemokraterna den 14 januari, 2016
  0

  12573031_897947786985927_4194739110341848673_n

  Sverigevänner,
  Vi inleder 2016 med en alldeles unik show. Jimmie Åkesson och Bedårande barn kommer tillsammans med Ultima Thule och Linus Bylund att genomföra en spelning på Cupol i Oxelösund den 19:e Mars. Evenemanget är enbart till för Sverigedemokraternas medlemmar, men självfallet får ni ta med en eller flera vänner.

  Vid incheckning ska ni kunna uppvisa medlemskort och giltig fotolegitimation, för vänner som följer med sker incheckningen tillsammans med SD-medlem.

  Då det är ett begränsat antal platser (700) är det först till kvarn som gäller.
  Ultima Thule kommer INTE att spela en full akt. Endast gästa Bedårande barn med ca 3 låtar. Båda banden signerar alster under kvällen.

  Cupol har 3 barer och fullständiga rättigheter, matförsäljning och biljard m.m.. Många mysiga rum att träffas och knyta nya kontakter. 20 kr i garderobsavgift.

  SD Kvinnor, Ungdomsförbundet och SD butiken kommer att finnas på plats.
  Biljetterna släpps den 27/1. Priset är 280 kr, då ingår Bedårande barns nya singel ”Nu och för alltid” i priset.

  För senaste nytt se Facebook:
  https://www.facebook.com/events/1552067821781122/

 • Bedårande barn med flera till Oxelösund!

  Av Sverigedemokraterna den 14 januari, 2016
  0

  12573031_897947786985927_4194739110341848673_n
  Sverigevänner,
  Vi inleder 2016 med en alldeles unik show. Jimmie Åkesson och Bedårande barn kommer tillsammans med Ultima Thule och Linus Bylund att genomföra en spelning på Cupol i Oxelösund den 19:e Mars. Evenemanget är enbart till för Sverigedemokraternas medlemmar, men självfallet får ni ta med en eller flera vänner.

  Vid incheckning ska ni kunna uppvisa medlemskort och giltig fotolegitimation, för vänner som följer med sker incheckningen tillsammans med SD-medlem.

  Då det är ett begränsat antal platser (700) är det först till kvarn som gäller.
  Ultima Thule kommer INTE att spela en full akt. Endast gästa Bedårande barn med ca 3 låtar. Båda banden signerar alster under kvällen.

  Cupol har 3 barer och fullständiga rättigheter, matförsäljning och biljard m.m.. Många mysiga rum att träffas och knyta nya kontakter. 20 kr i garderobsavgift.

  SD Kvinnor, Ungdomsförbundet och SD butiken kommer att finnas på plats.
  Biljetterna släpps den 27/1. Priset är 280 kr, då ingår Bedårande barns nya singel ”Nu och för alltid” i priset.

  För senaste nytt se Facebook:
  https://www.facebook.com/events/1552067821781122/