Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Södermanland

Varmt välkomen till vår förening. Vi hoppas att du får en trevlig vistelse på vår sida.
Besök oss även på Facebook.

lina_boy

Lina Boy

Distriktsordförande SD Södermanland

Skicka e-post till oss

Postadress

SD Södermanland
Box 14653
630 14  Eskilstuna

Press hänvisas till ordförande Lina Boy. lina.boy@sd.se eller 0707-28 46 33.

Rör det medlemskap eller medlemsaktiviteter kontaktas distriktsombudsman Thom Zetterström på 0736-99 66 86

 • Årsmöte SD Södermanland 2014

  0

  Lördagen den 1:a mars 2014 höll SD Södermanland årsmöte i Nyköpings stadshus.

  51 röstberättigade deltagare närvarade under mötet där ny styrelse valdes för verksamhetsåret 2014. Ordförande att leda förhandlingarna var riksdagsledamot Kent Ekeroth.

   

  Till styrelse valdes:

  Roger Richtoff Mariefred, ordförande omval

  Bertil Malmberg Trosa, vice ordförande omval

  Thom Zetterström Nyköping, andre vice ordförande omval

  Adam Marttinen Eskilstuna, ledamot omval

  Lars-Göran Karlsson Vingåker, ledamot nyval

  Kenneth Malm Katrineholm, ledamot omval

  Björn Karlsson Strängnäs, ledamot nyval

  Anton Berglund Eskilstuna, ledamot omval

  Sven Bager Flen, ledamot nyval

   

  Till suppleanter valdes:

  Anna Sarnes Magnusson Oxelösund nyval

  Anita Nygren Eskilstuna omval

  Mica Vemic Katrineholm nyval

   

  Valberedningen för verksamhetsåret 2014 består av:

  Roger Eriksson Vingåker

  Kim Fredriksson Eskilstuna

  Arne Stridh Trosa

  Anders Eberhardt Nyköping

  Ursula Wandelt Flen

  Benny Ekström Eskilstuna

  Per Grönlund Flen

   

  Årsmötet avslutades med smörgåstårta och kaffe där medlemmar och sympatisörer diskuterade viktiga och aktuella samhällsfrågor.

  Sverigedemokraterna Södermanland ser nu fram emot ett inspirerande och spännande valår 2014.

  SD-södermanland-styrelse-2014-slutversion (1)

 • Tilläggsbudget för 2013

  Av Sverigedemokraterna Södermanland den 8 oktober, 2013
  0
  0

  Landstinget kommer under 2013 att erhålla en återbetalning på 88mkr av tidigare betald AFA-premie.

  Sverigedemokraterna kommer att använda dessa pengar under året för att stärka Landstinget Sörmlands huvuduppdrag i linje med hur partiet gjort prioriteringar i sina budgetförslag.

  Det är sjukvård och personal som kommer att få ta del av den största delen av denna tilläggsbudget.

  60mkr Satsas för att öka tillgängligheten och minska vårdköerna.

  20mkr Går till personal i form av en rättvist fördelad julbonus.

  3mkr Utbildningsinsatser.

  5mkr Ombyggnader, underhåll och kringkostnader mm särskilt inom Kultur och utbildning.

   – När det blir pengar över prioriterar vi precis som vi gjort i våra budgetförslag. Vi sätter sjukvården framför allt och stärker den med totalt 60 mkr. Vi har i Sörmland haft en väldigt uthållig personal som dragit ett tungt lass de senaste åren, vi vill visa dem en uppskattning genom en bonus lagom till jul.

   Säger Adam Marttinen, Gruppledare.

  Sverigedemokraterna i Landstinget Sörmland.

 • SD motsätter sig omskärelse på icke-medicinska grunder

  Av Sverigedemokraterna Södermanland den 8 oktober, 2013
  1
  0

  Samtliga partier utom (SD) vill att Landstinget Sörmland ska fortsätta erbjuda omskärelse av icke-medicinska skäl på omyndiga pojkar som en del av den skattesubventionerade sjukvården. Detta stod klart efter Landstingsstyrelsen sammanträde där en motion från SD i ämnet behandlades.

  Sverigedemokraterna har tidigare under mandatperioden motionerat om att ta bort omskärelse av icke-medicinska skäl från landstingets vårdutbud. SD yrkade, som ensamt parti, för att omskärelserna skulle upphöra. Som ett led i SD:s motstånd till ingreppen motionerade vi vidare om att själva skattesubventioneringen av ingreppen skulle upphöra och att man skulle bli tvungen att betala fullt pris för ingreppen.

  I sitt svar till motionen, som samtliga partier utom SD ställt sig bakom, anger man följande.

  ”..det finns stöd i barnkonventionen för den rutin som Landstinget Sörmland tillämpar och det framgick även att Barnombudsmannen (BO) välkomnade en lagreglering som skapar garantier för att omskärelse äger rum på ett betryggande sätt.”

  Det finns idag inte några nya fakta eller omständigheter som föranleder en omprövning av det tidigare ställningstagandet.”

  Adam Marttinen kommenterar beslutet:

   – Utöver en allmän brist på politiskt civilkurage att stå upp för barnens rätt till integritet och god hälsa när religiösa sedvänjor utövar påtryckningar på välfärdssamhället så finns det även ett annat grundläggande faktafel i svaret.

  – Barnombudsmannen har tillsammans med en rad medicinska experter under hösten gått ut och fördömt omskärelser på omyndiga pojkar och menar att det strider mot barnkonventionen. Vidare önskar de en lagändring för att hindra omskärelser på icke-medicinska skäl av omyndiga pojkar.

  – Landstingsstyrelsen har inget stöd vare sig i barnkonventionen eller hos barnombudsmannen för att dessa ingrepp ska utföras på våra sörmländska pojkar. Vi kan inte annat än tolka deras ställningstagande som att man åsidosätter barnets rätt till integritet och god hälsa för att tillfredsställa enskilda föräldrars religiösa sedvänjor.

  Säger Adam Marttinen

  Gruppledare Sverigedemokraterna i Landstinget Sörmland.

   

   

  Logga liten

   

   

 • SD vill att intagna på karsudden ska fotograferas.

  Av Sverigedemokraterna Södermanland den 11 augusti, 2013
  0
  0

  Efter en rymning från karsuddens sjukhus av en person som polis bedömer som mycket farlig vill SD att karsudden kontinuerligt skall förses med uppdaterade fotografier på intagna.

  – Vi vet att det inte är första gången som avvikelser sker i samband med permissioner från Karsuddens sjukhus. Då vi från landstingets sida inte kan påverka själva villkoren för permissioner vill vi så klart verka för att Polisen får så bra möjligheter som möjligt att hitta farliga personer som rymt. Uppdaterade bilder på intagna ska snabbt kunna publiceras ifall en person som rymt bedöms som farlig för allmänheten.

  Säger Adam Marttinen, gruppledare för SD i landstinget Sörmland.

  Generellt stödjer SD en omarbetning av psykiatrilagstiftningen som leder till att personer som döms till rättspsykiatrisk vård för brott som i vanliga fall lett till fängelsestraff i första hand ska hanteras under kriminalvården. Detta möjliggör för hårdare restriktioner för permissioner samt tillgång till mobiltelefon och privata datorer för intagna. Det innebär också att man sitter av ett fängelsestraff när man bedöms som frisk.