Sverigedemokraterna i Södermanland | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Södermanland

Varmt välkomen till vår förening. Vi hoppas att du får en trevlig vistelse på vår sida.
Besök oss även på Facebook.

lina_boy

Lina Boy

Distriktsordförande SD Södermanland

Skicka e-post till oss

Postadress

SD Södermanland
Box 14653
630 14  Eskilstuna

Press hänvisas till ordförande Lina Boy. lina.boy@sd.se eller 0707-28 46 33.

Rör det medlemskap eller medlemsaktiviteter kontaktas distriktsombudsman Thom Zetterström på 0736-99 66 86

 • Årsmöte SD Södermanland

  Av kenneth.malm den 30 mars, 2015
  0

  Söndagen den 29 mars 2015 höll SD Södermanland årsmöte på Plevnagården i Malmköping.

  Närmare 60 röstberättigade deltagare närvarade under mötet där ny styrelse valdes för verksamhetsåret 2015. Ordförande att leda förhandlingarna var riksdagsledamot Roger Richtoff.

   

  Till styrelse valdes:

  Kenneth Malm Katrineholm, ordförande nyval

  Bertil Malmberg Trosa, vice ordförande omval

  Thom Zetterström Nyköping, andre vice ordförande omval

  Adam Marttinen Eskilstuna, ledamot omval

  Lars-Göran Karlsson Vingåker, ledamot omval

  Björn Karlsson Strängnäs, ledamot omval

  Anton Berglund Eskilstuna, ledamot omval

  Mica Vemic Katrineholm nyval

  Göte Nilsson Flen nyval

   

  Till suppleanter valdes:

  Anita Nygren Eskilstuna omval

  Lina Boy Strängnäs nyval

  Sven Bager Flen, ledamot omval

  DSC02942ps

   

  Valberedningen för verksamhetsåret 2015 består av:

  Per Andersson Nyköping

  Arne Stridh Trosa

  Ursula Wandelt Flen

  Benny Ekström Eskilstuna

  Stefan Manninen Strängnäs

   

  Årsmötet avslutades med fika där medlemmar och sympatisörer diskuterade viktiga och aktuella samhällsfrågor.

  Sverigedemokraterna Södermanland ser nu fram emot ett inspirerande och spännande 2015.

 • Medlemsantalet ökade med 68%

  Av kenneth.malm den 20 januari, 2015
  0

  Medlemsantalet för Sverigedemokraterna i Södermanland ökade under 2014 med 68% varav en markant tillströmning skedde bland kvinnor. Även medlemsantalet för ungdomsförbundet ökade rejält i Södermanland

  Bli medlem du också! https://formular.sverigedemokraterna.se/sd/medlemsansokan/
  vinnandelaget

 • SD vill allergicertifiera landstinget!

  Av anton.berglund den 8 maj, 2014
  0

  Allergicertifiera Landstinget Sörmland

  För att skapa ett mer inkluderande samhälle för alla krävs ofta att offentligt finansierad verksamhet visar vägen. Landstinget Sörmland gör många insatser för att våra verksamheter inte upplevs som exkluderande vilket är bra om vi ska öka mervärdet av vår verksamhet och skapa ett mer jämlikt samhälle.

  När det gäller personer med svåra allergier har det offentliga inte alltid varit initiativledande för att skapa en inkluderande upplevelse. Personer med särskilda förutsättningar, som svåra allergier, måste alltid ta ett personligt ansvar för att tillgodose sin hälsa. Det hindrar dock inte att Landstinget Sörmland ökar sin medvetenhet om dessa personers förutsättningar.

  För enskilda allergiker kan en signal om att det finns en medvetenhet och anpassning till deras förutsättningar vara en viktig del för att den enskilde ska känna sig inkluderad. Samtidigt kan Landstinget Sörmland bli vägledande för andra offentligt eller privata verksamheter.

  Astma och Allergiförbundet har skapat en kvalitetsmärkning inom restaurangnäringen som heter ”Tryggare mat”. Kvalitetsmärkningen är just en tydlig signal till människor med allergier att en restaurang anpassat sitt utbud och sin kunskap efter grundläggande kriterier utarbetade av Astma- och Allergiförbundet.

  Det är Sverigedemokraternas förhoppning att svåra allergier inte ska behöva utgöra ett hinder eller föranleda onödig oro i samband med resor i kollektivtrafiken, besöket av sjukvård eller vårt kulturutbud.

  Därmed yrkar vi för att

  – Landstingsstyrelsen initierar ett arbete för att skapa en allergicertifiering i likhet med Astma- och allergiförbundets ”Tryggare mat” anpassad för Landstinget Sörmlands verksamheter.

   
  Kommentar från Adam Marttinen.

  – Funktionshindersfrågor är ett viktigt landstingsuppdrag. Vi menar att svåra allergier bör betraktas som ett funktionshinder och att landstinget måste inkludera dessa personer i sitt arbete. En början är att öka kunskapen om allergier i vår egen verksamhet.

   

  Motion Allergicertifiera Landstinget Sörmland

 • Årsmöte SD Södermanland 2014

  0

  Lördagen den 1:a mars 2014 höll SD Södermanland årsmöte i Nyköpings stadshus.

  51 röstberättigade deltagare närvarade under mötet där ny styrelse valdes för verksamhetsåret 2014. Ordförande att leda förhandlingarna var riksdagsledamot Kent Ekeroth.

   

  Till styrelse valdes:

  Roger Richtoff Mariefred, ordförande omval

  Bertil Malmberg Trosa, vice ordförande omval

  Thom Zetterström Nyköping, andre vice ordförande omval

  Adam Marttinen Eskilstuna, ledamot omval

  Lars-Göran Karlsson Vingåker, ledamot nyval

  Kenneth Malm Katrineholm, ledamot omval

  Björn Karlsson Strängnäs, ledamot nyval

  Anton Berglund Eskilstuna, ledamot omval

  Sven Bager Flen, ledamot nyval

   

  Till suppleanter valdes:

  Anna Sarnes Magnusson Oxelösund nyval

  Anita Nygren Eskilstuna omval

  Mica Vemic Katrineholm nyval

   

  Valberedningen för verksamhetsåret 2014 består av:

  Roger Eriksson Vingåker

  Kim Fredriksson Eskilstuna

  Arne Stridh Trosa

  Anders Eberhardt Nyköping

  Ursula Wandelt Flen

  Benny Ekström Eskilstuna

  Per Grönlund Flen

   

  Årsmötet avslutades med smörgåstårta och kaffe där medlemmar och sympatisörer diskuterade viktiga och aktuella samhällsfrågor.

  Sverigedemokraterna Södermanland ser nu fram emot ett inspirerande och spännande valår 2014.

  SD-södermanland-styrelse-2014-slutversion (1)