Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Södermanland

Varmt välkomen till vår förening. Vi hoppas att du får en trevlig vistelse på vår sida.
Besök oss även på Facebook.

lina_boy

Lina Boy

Distriktsordförande SD Södermanland

Skicka e-post till oss

Postadress

SD Södermanland
Box 14653
630 14  Eskilstuna

Press hänvisas till ordförande Lina Boy. lina.boy@sd.se eller 0707-28 46 33.

Rör det medlemskap eller medlemsaktiviteter kontaktas distriktsombudsman Thom Zetterström på 0736-99 66 86

 • Medlemsantalet ökade med 68%

  Av kenneth.malm den 20 januari, 2015
  0

  Medlemsantalet för Sverigedemokraterna i Södermanland ökade under 2014 med 68% varav en markant tillströmning skedde bland kvinnor. Även medlemsantalet för ungdomsförbundet ökade rejält i Södermanland

  Bli medlem du också! https://formular.sverigedemokraterna.se/sd/medlemsansokan/
  vinnandelaget

 • SD vill allergicertifiera landstinget!

  Av anton.berglund den 8 maj, 2014
  0

  Allergicertifiera Landstinget Sörmland

  För att skapa ett mer inkluderande samhälle för alla krävs ofta att offentligt finansierad verksamhet visar vägen. Landstinget Sörmland gör många insatser för att våra verksamheter inte upplevs som exkluderande vilket är bra om vi ska öka mervärdet av vår verksamhet och skapa ett mer jämlikt samhälle.

  När det gäller personer med svåra allergier har det offentliga inte alltid varit initiativledande för att skapa en inkluderande upplevelse. Personer med särskilda förutsättningar, som svåra allergier, måste alltid ta ett personligt ansvar för att tillgodose sin hälsa. Det hindrar dock inte att Landstinget Sörmland ökar sin medvetenhet om dessa personers förutsättningar.

  För enskilda allergiker kan en signal om att det finns en medvetenhet och anpassning till deras förutsättningar vara en viktig del för att den enskilde ska känna sig inkluderad. Samtidigt kan Landstinget Sörmland bli vägledande för andra offentligt eller privata verksamheter.

  Astma och Allergiförbundet har skapat en kvalitetsmärkning inom restaurangnäringen som heter ”Tryggare mat”. Kvalitetsmärkningen är just en tydlig signal till människor med allergier att en restaurang anpassat sitt utbud och sin kunskap efter grundläggande kriterier utarbetade av Astma- och Allergiförbundet.

  Det är Sverigedemokraternas förhoppning att svåra allergier inte ska behöva utgöra ett hinder eller föranleda onödig oro i samband med resor i kollektivtrafiken, besöket av sjukvård eller vårt kulturutbud.

  Därmed yrkar vi för att

  – Landstingsstyrelsen initierar ett arbete för att skapa en allergicertifiering i likhet med Astma- och allergiförbundets ”Tryggare mat” anpassad för Landstinget Sörmlands verksamheter.

   
  Kommentar från Adam Marttinen.

  – Funktionshindersfrågor är ett viktigt landstingsuppdrag. Vi menar att svåra allergier bör betraktas som ett funktionshinder och att landstinget måste inkludera dessa personer i sitt arbete. En början är att öka kunskapen om allergier i vår egen verksamhet.

   

  Motion Allergicertifiera Landstinget Sörmland

 • Årsmöte SD Södermanland 2014

  0

  Lördagen den 1:a mars 2014 höll SD Södermanland årsmöte i Nyköpings stadshus.

  51 röstberättigade deltagare närvarade under mötet där ny styrelse valdes för verksamhetsåret 2014. Ordförande att leda förhandlingarna var riksdagsledamot Kent Ekeroth.

   

  Till styrelse valdes:

  Roger Richtoff Mariefred, ordförande omval

  Bertil Malmberg Trosa, vice ordförande omval

  Thom Zetterström Nyköping, andre vice ordförande omval

  Adam Marttinen Eskilstuna, ledamot omval

  Lars-Göran Karlsson Vingåker, ledamot nyval

  Kenneth Malm Katrineholm, ledamot omval

  Björn Karlsson Strängnäs, ledamot nyval

  Anton Berglund Eskilstuna, ledamot omval

  Sven Bager Flen, ledamot nyval

   

  Till suppleanter valdes:

  Anna Sarnes Magnusson Oxelösund nyval

  Anita Nygren Eskilstuna omval

  Mica Vemic Katrineholm nyval

   

  Valberedningen för verksamhetsåret 2014 består av:

  Roger Eriksson Vingåker

  Kim Fredriksson Eskilstuna

  Arne Stridh Trosa

  Anders Eberhardt Nyköping

  Ursula Wandelt Flen

  Benny Ekström Eskilstuna

  Per Grönlund Flen

   

  Årsmötet avslutades med smörgåstårta och kaffe där medlemmar och sympatisörer diskuterade viktiga och aktuella samhällsfrågor.

  Sverigedemokraterna Södermanland ser nu fram emot ett inspirerande och spännande valår 2014.

  SD-södermanland-styrelse-2014-slutversion (1)

 • Tilläggsbudget för 2013

  Av Sverigedemokraterna Södermanland den 8 oktober, 2013
  0
  0

  Landstinget kommer under 2013 att erhålla en återbetalning på 88mkr av tidigare betald AFA-premie.

  Sverigedemokraterna kommer att använda dessa pengar under året för att stärka Landstinget Sörmlands huvuduppdrag i linje med hur partiet gjort prioriteringar i sina budgetförslag.

  Det är sjukvård och personal som kommer att få ta del av den största delen av denna tilläggsbudget.

  60mkr Satsas för att öka tillgängligheten och minska vårdköerna.

  20mkr Går till personal i form av en rättvist fördelad julbonus.

  3mkr Utbildningsinsatser.

  5mkr Ombyggnader, underhåll och kringkostnader mm särskilt inom Kultur och utbildning.

   – När det blir pengar över prioriterar vi precis som vi gjort i våra budgetförslag. Vi sätter sjukvården framför allt och stärker den med totalt 60 mkr. Vi har i Sörmland haft en väldigt uthållig personal som dragit ett tungt lass de senaste åren, vi vill visa dem en uppskattning genom en bonus lagom till jul.

   Säger Adam Marttinen, Gruppledare.

  Sverigedemokraterna i Landstinget Sörmland.