Sverigedemokraterna i Södermanland | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Södermanland

Varmt välkomen till vår förening. Vi hoppas att du får en trevlig vistelse på vår sida.
Besök oss även på Facebook.

Anton Berglund

Distriktsordförande SD Södermanland

Skicka e-post till oss

Postadress

SD Södermanland
Box 14653
630 14  Eskilstuna

Press hänvisas till ordförande Anton Berglund.
anton.berglund@sd.se eller 0727-25 88 45.

Övriga kontakter:
Thom Zetterström, Distriktsombudsman
thom.zetterstrom@sd.se eller 0736-99 66 86

Simon Lindbäck, Ungsvenskarna
simon.lindback@sd.se eller 0762-30 98 42

Anita Nygren, SD-kvinnor
anita.nygren@sd.se eller 0762-23 16 45

 • Årsmöte.

  Av Sverigedemokraterna den 6 februari, 2017
  0
  SD Södermanland kallar sina medlemmar i till årsmöte.
  Lördag 4 mars i Nyköping.
  Kallelse 1 har skickats med posten samt e-post.
  Kallelse 2 kommer att skickas endast med e-post.
  Önskar du även kallelse 2 i pappersform så kontakta distriktsombudsmannen.
 • Träffa Jimmie!

  Av Sverigedemokraterna den 30 januari, 2017
  0

  20170201_Jimmie

 • SD Södermanlands budget för 2017.

  Av Sverigedemokraterna den 8 november, 2016
  0

  Idag släpptes SD Södermanlands budget för landstinget för verksamhetsåret 2017.

  Nu har halva mandatperioden gått och Sverigedemokraterna lägger nu den tredje budgeten för
  denna mandatperiod. Vi har utgått från vårt valmanifest i framtagandet av denna budget.
  I vårt valmanifest har vi valt att prioritera vården framför allt. Det är ett löfte som vi kommer att hålla
  genom hela mandatperioden.
  Sjukvården är Landstingets absolut viktigaste ansvarsområde.

  Sverigedemokraterna har alltid ställt investeringar inom Landstingets andra ansvarsområden i
  relation till sjukvårdens behov.

  Under förra mandatperioden beslutade den socialdemokratiskt ledda majoriteten att stänga 57
  vårdplatser i Sörmland för att spara pengar. Det utlöste en nedåtgående spiral där en
  ansträngd arbetssituation på flera vårdavdelningar lett till uppsägningar och att fler
  vårdplatser tvingats stängas. Att dra ner på sjukvårdens kapacitet för att spara pengar är
  riskabelt, då patientsäkerheten står på spel.

  I vår budget finns det satsningar på personalen, men också medel som ska verka för att öppna fler vårdplatser på våra sjukhus.
  Vi måste satsa mer på vår personal!

  Därför väljer vi att erbjuda fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor.
  I valrörelsen gick vi ut med att vi ville avyttra Åsa folkhögskola. Det är en fråga som vi
  kommer att fortsätta driva. Vi anser att vi har ett folkbildande ansvar för våra Sörmlänningar
  men att vi borde minska på utbudet. Därför föreslår vi att Åsa folkhögskola avyttras och att
  delar av utbildningen flyttas till Eskilstuna folkhögskola. Det innebär att landstinget Sörmland
  fortfarande kommer att bedriva folkbildning dock inte i lika stor utsträckning.

  Sammantaget så skulle SD:s hårda sjukvårdsfokus innebära att landstinget Sörmland lever upp
  till den lagstadgade vårdgarantin. När landstinget Sörmland inte kan leva upp till vårdgarantin
  ska det vara rutin att erbjuda utomlänsvård. Vi måste alltid sätta patientens behov och
  upplevelse i främsta rummet.

  Regeringen försöker nu få igenom en storregionsreform.
  Det är något som Sverigedemokraterna har varit emot från start. Vi tror inte att sjukvårdens problem är något
  man löser genom att rita om Sveriges nuvarande länsgränser.
  Vi ser dessutom stora risker med den tilltänkta Svealands region.
  Vi är för ett ökat samarbete inom vår sjukvårdsregion, men vi anser att Sörmland ska förbli Sörmland.

  Vi kommer under mandatperioden i våra budgetar att prioritera personal, lösningar och
  förutsättningar för att sjukvården ska fungera och det arbetet kommer fortlöpa med sikte på
  ett nytt synsätt på Landstingets verksamhet. Vi sätter helt enkelt vården framför allt!

  För Sverigedemokraterna i landstinget Sörmland, gruppledare Anton Berglund
  Klicka på ikonen för att läsa budgeten.

 • Bemötande på anklagelser från avhoppad gruppledare.

  Av Sverigedemokraterna den 15 oktober, 2016
  0

  Vi nåddes nyligen av beskedet att Anna Sarnes Magnusson, gruppledare för SD i Oxelösunds kommunfullmäktige, valt att lämna sina politiska uppdrag för partiet. (*1)
  Via sociala medier delges en längre förklaring från Anna om orsakerna till hennes avhopp. Det förkommer där en rad påståenden och felaktigheter som förtjänar ett sakligt bemötande. (*2)
  Anna insinuerar att sexuella trakasserier inte tas på allvar. Om kännedom om sexuella trakasserier eller andra brott når partiet uppmanas polisanmälning. Partiet vidtar därefter åtgärder mot personer som visar sig vara skyldiga eller av andra skäl inte förtjänar fortsatt förtroende. Det finns inget fall som kan visa på att paritet inte har agerat i enlighet med detta tillvägagångssätt.
  Det exempel som Anna tar upp i dagens SN är en mycket överdriven och missvisande bild av den aktuella händelsen. Anna har flertalet gånger erbjudits ursäkter från berörd part men ej velat ta emot detta.

  Vidare påstås det att partiet vid tjänstetillsättning kan klandras för nepotism. Samtliga anställningar inom partiet har föregåtts av processer som kan liknas vid vilken anställning som helst.
  Sedan har beslut om anställning fattats av fulltaliga styrelser eller fullmäktigegrupper, aldrig av någon enskild.
  Vid jäv frånsäger sig berörd person sin rösträtt och deltar inte i beslut.
  Ingen som anställts har något släktskap till någon i de beslutsfattande församlingarna. Det har även vid anställningar av tjänstemän beaktats som en merit att inte inneha några politiska uppdrag med koppling till tjänsterollen.

  Sist vill vi med bestämdhet ta avstånd från den kvinnosyn som Anna ger uttryck för. Att förminska kvinnliga medarbetares insatser genom att kommentera deras utseende är något vi tar avstånd ifrån.
  I vårt parti bemöts människor med respekt, oavsett könstillhörighet. I vårt parti förtjänar både kvinnor och män att utvärderas för arbetsinsats och inte för sin hårfärg eller för sitt klädval.
  Vid utvärderingar av våra medarbetares arbetsinsatser finns bara goda utlåtanden.

  I ett växande parti kommer dessvärre allt fler personer känna sig besvikna över att inte få de politiska uppdrag eller de tjänster man önskar. Om man av sådana orsaker upplever att vi behöver gå skilda vägar är det vår förhoppning att man lämnar partiet med värdighet.

  *1. http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.4438533-sverigedemokraternas-gruppledare-i-oxelosund-har-hoppat-av-utan-forklaring
  *2. http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.4446166-avhoppad-politiker-ger-sverigedemokraterna-hard-kritik

 • Medlemsrekord!

  Av Sverigedemokraterna den 15 april, 2016
  0

  press_medlemmar