SD föreslår max två timmars väntetid på de sörmländska akutmottagningarna | Sverigedemokraterna i Södermanland

SD föreslår max två timmars väntetid på de sörmländska akutmottagningarna

Akutmottagningar-vårdgaranti_v3

Att väntetiderna på akutmottagningarna är alldeles för långa råder det inga tvivel om. Orsakerna må vara många men ska en förändring ske så krävs det politisk vilja och handlingskraft. Här vill vi från Sverigedemokraterna visa just handlingskraft och införa max 2 timmars väntetid på de sörmländska akutmottagningarna. Frågan är så klart hur det ska genomföras och hållas? Utöver en kraftig minskad invandring till Sörmland måste sjukvården budgeteras efter vilka behov som finns och hur stor befolkningen är. Att sjukvården får allt färre vårdplatser och vårdpersonal per sörmländskinvånare samt år efter år går med budgetunderskott vittnar om en politisk ledning som inte förmår att se behoven. Lösningen är inte fler orealistiska besparingspaket utan allt handlar om att prioritera vården framför allt annat. Vidare så behöver akutmottagningarna avlastas från grunden. Dygnet runt-öppna vårdcentraler måste öppnas omgående på strategiska platser. Förkylningssyndrom är inget som bör hanteras av akutmottagningarna vilket är ett av många exempel. Ett digitalt väntetidsystem behöver införas där patienten redan hemma kan se hur lång väntetiden är. Antingen kan patienten vänta någon timme hemma tills väntetiden gått ner alternativt kunna bli hänvisad till annan akutmottagning på annan ort där ingen väntetid finns. Den tekniska utvecklingen möjliggör nästan oändliga möjligheter att nå vårt mål. Flaskhalsar behöver också identifieras och lösas kontinuerligt. Listan på åtgärder kan göras lång men den kanske enskilt viktigaste åtgärden är att kraftigt höja lönerna för vårdpersonalen, dels för att både redan utbildade vill jobba för blivande region Sörmland och för att fler ska vilja utbilda sig till sjukvårdspersonal. Ytterligare åtgärder kan med fördel arbetas fram i dialog med sakkunniga för att på riktigt kunna leva upp till vårt mål om max 2 timmars väntetid på akutmottagningarna. Med ett av världens högsta skattetryck är detta mål inte för mycket begärt att erbjuda de sörmländska skattebetalarna.

 

Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD) Eskilstuna

  • – Är det något sörmlänningarna efterfrågar är det en tillgänglig vård. Med vårt mål om max 2 timmars väntetid blir det tydligt vad de förväntas få för sina skattepengar.

 

 

Kommentar från Jannike Zetterman, vice ordförande SD Oxelösund

  • – Det kan inte vara rimligt att man ska sitta flera timmar på en akutmottagning med ett litet barn som exempelvis brutit armen. Av erfarenhet vet jag att det händer allt för ofta. Så vårt förslaget behövs verkligen.