SD motsatte sig ansvarsfrihet för Landstingsstyrelsen | Sverigedemokraterna i Södermanland

SD motsatte sig ansvarsfrihet för Landstingsstyrelsen

Igår var det sammanträde i landstingsfullmäktige. Många ärenden stod på dagordningen, däribland frågan om ansvarsfrihet för Landstingsstyrelsen. Vi i SD yrkade avslag på förslaget om att bevilja ansvarsfrihet, och detta på grund av att vi ser allvarligt på att arvoden betalats ut felaktigt, utan att först godkännas i fullmäktige. Vi gick så långt som till att begära votering i frågan, och kunde efter det konstatera att det trots kritik och anmärkningar från revisorerna bara var vi som motsatte oss ansvarsfrihet för Landstingsstyrelsen.

Mina två interpellationer som skrevs för några veckor sedan med anledning av den läkare som misstänks för ett antal sexuella övergrepp/ofredanden skulle också ha besvarats igår, men då tiden blev för knapp får jag istället vänta till nästa sammanträde.

Igår passade jag också på att göra debut i talarstolen i landstingsfullmäktige. Jag höll ett mycket kort anförande i samband med att jag yrkade bifall till en motion lagd av KD om att utreda landstingets arbete med kvinnor som utsatts för våld och övergrepp, och sade i princip bara det som jag skrivit i den reservation mot kommunfullmäktiges beslut som kan läsas nedan. Dock med tillägget att det borde vara mer fokus i debatten även på våld och övergrepp som drabbar pojkar och män.

För övrigt visades min allra första teve-intervju i Regionala nyheter på SVT igår kväll. Jag lämnar en länk till inslaget nedan om ni vill se det, ungefär vid tiden 06:00 kommer reportaget om SD som jag är med i. Allra först i inslaget visas också några sekvenser från landstingsfullmäktige, bland annat visas en del av vår gruppledare Adam Marttinens anförande i talarstolen.

Regionala Nyheter, SVT Sörmland.

Reservation. Motion – Det är dags att utvärdera vården av våldsutsatta kvinnor. LF 2011-04-19. Ärende 14

// Therese Borg

Läs mer: Folket, Radio Sörmland, ekuriren

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.