Bonnier utbildning sprider propaganda mot SD | Sverigedemokraterna i Södermanland

Bonnier utbildning sprider propaganda mot SD

Bonnier utbildning sprider propaganda mot SD

Sverigedemokraten Thom Zetterström i Nyköping mottog nyligen ett mail från en elev på Nyköpings enskilda gymnasium. Eleven tog kontakt angående ett textavsnitt i en lärobok i samhällskunskap. Boken heter Nya Millennium (2007) och är utgiven av Bonnier utbildning.  I textavsnittet (se foto nedan) benämns Sverigedemokraterna som en högerextremistisk, nynazistisk och uttalat rasistisk organisation, och likställs med organisationer såsom VAM. Vidare anges i läroboken att ”Kriminella metoder, såsom misshandel och trakasserier, anses vara helt legitimt.” och det hävdas dessutom att en övervägande majoritet av den svenska befolkningen anser att partiet ska bekämpas med alla till buds stående demokratiska medel.

De grundlösa och rent ut sagt lögnaktiga påståendena i läroboken upprörde Thom Zetterström så pass mycket att han kontaktade sina partikamrater Stefan Jacobsson i Strängnäs och Therese Borg i Eskilstuna. De tre beslutade kort därefter att agera, och efter att Stefan Jacobsson talat med ansvarig utgivare utan att få löfte om en textändring skickade Therese Borg in en anmälan till Skolinspektionen. I anmälan skriver hon bland annat följande:

Då inget av det som står i läroboken är sant, utan tvärtom är rena lögner om ett av landets riksdagspartier med cirka 340 000 väljare, måste detta ses som klart avvikande från skolans läroplan. Att bedriva undervisning baserad på lögner går stick i stäv med att utforma verksamheten i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Inte heller främjas aktningen för varje människas egenvärde genom att 340 000 människor framställs som kriminella människor som legitimerar eller utövar misshandel och trakasserier. Lärobokstexten strider vidare mot det som anges i Lpf 94 om saklighet och allsidighet. Det är bara att jämföra det som anges i partiets program och riktlinjer samt det som partiet i debatt efter debatt säger med det som anges i läroboken, så står det fullkomligt klart att det inte finns någon som helst grund för bokens beskrivning av partiet.

Såväl Stefan Jacobsson som Therese Borg är lärare i grunden, och de är båda mycket bekymrade för hur skolan missköter sitt demokratiska uppdrag:

-Inte nog med att SD vid flera tillfällen utestängts från skolor i samband med debatter och under valrörelser och på så vis hindrats från att redogöra för partiets politik. Vi har nu också fått veta att lögner om partiet sprids till eleverna genom läromedel. Det är en demokratisk skandal, säger Stefan.

Foton från den aktuella läroboken:

Recension av läroboken i Svenskt näringsliv kan läsas här:

Mer info: Sörmlands radio, Östnytt, Reportage från Östnytt,

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.