SD säger nej till landstingsägd vindkraft | Sverigedemokraterna i Södermanland

SD säger nej till landstingsägd vindkraft

Under dagens sammanträde med Landstingsstyrelsen föreslog majoriteten att anbud ska tas in för egen ägd vindkraft och att det sedan ska utredas om det finns en eventuell lönsamhet i att landstinget driver egen vindkraft.

Sverigedemokraterna lämnade dock in ett särskilt yttrande för att markera att de motsatte sig förslaget.

 

Att investera i vindkraft är förenat med ekonomiska risker, och det medför också ett nytt ansvarsområde som inte hör till det som landstinget enligt oss bör syssla med. Vi anser att landstinget ska fokusera på kärnverksamheten och då främst hälso – och sjukvården, istället för att också börja ägna sig åt elproduktion som borde skötas av en annan instans, säger Adam Marttinen, SD:s gruppledare i landstinget Sörmland.

Om vi ska nå målet om att bli det friskaste länet till 2020 så måste Landstinget Sörmland investera i sjukvård och renodla sin verksamhet till att handla om just sjukvård. Elproduktion är ett grovt avsteg från denna princip och det är djupt bekymmersamt att majoriteten allt mer flyttar fokus bort från våra sörmländska patienter i sina investeringar, avslutar Marttinen.

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.