SD säger nej till subventionerad vård för illegala invandrare | Sverigedemokraterna i Södermanland

SD säger nej till subventionerad vård för illegala invandrare

SD Södermanland har nu presenterat sin landstingsbudget för 2012, och en av de besparingar som anges är att partiet säger nej till att illegala invandrare ska erbjudas subventionerad vård.

– Akutsjukvård ska självklart erbjudas alla som är i behov av det, men det är inte acceptabelt att människor som uppehåller sig illegalt i landet och därmed inte bidrar till välfärden ska få ta del av den övriga vården till subventionerade kostnader, säger Adam Marttinen, partiets gruppledare.

SD föreslår också att 10 miljoner kronor förs över från Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet till Länssjukvårdsnämnden, med motiveringen att det är viktigare att prioritera pengar till kvalitativt god vård. Omkring 6 miljoner kronor ska istället gå utbildning av ett 20-tal specialistsjuksköterskor, och resten av pengarna ska gå till ökad läkartäthet och andra satsningar inom vården.

Tillskottet till vården innebär en nedskärning på stöd till kulturverksamheter som endast har ett fåtal utövare och som inte i hög utsträckning kommer allmänheten till del, och genom att stöd till folkhögskoleverksamhet och annan utbildningsverksamhet som inte gynnar landstingets kärnverksamhet tas bort. Stöd till att värna och framhålla kulturarvet prioriteras dock, och berörs inte av nedskärningarna.

Vidare föreslår SD att det införs krav på goda kunskaper i svenska språket för alla anställda inom landstinget. Framförallt av patientsäkerhetsskäl, men också för att effektivisera organisationen. Dessutom säger partiet nej till alla former av kvotering och menar att tjänster ska tillsättas efter kompetens och inget annat, även detta i syfte att effektivisera organisationen. SD vill också se ökade insatser för att förebygga och åtgärda alla former av våld, sexualiserat våld och hedersrelaterat våld, även då detta inte förekommer i nära relationer och oavsett om den som drabbas är man eller kvinna.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.