SD Södermanlands budget för 2017. | Sverigedemokraterna i Södermanland

SD Södermanlands budget för 2017.

Idag släpptes SD Södermanlands budget för landstinget för verksamhetsåret 2017.

Nu har halva mandatperioden gått och Sverigedemokraterna lägger nu den tredje budgeten för
denna mandatperiod. Vi har utgått från vårt valmanifest i framtagandet av denna budget.
I vårt valmanifest har vi valt att prioritera vården framför allt. Det är ett löfte som vi kommer att hålla
genom hela mandatperioden.
Sjukvården är Landstingets absolut viktigaste ansvarsområde.

Sverigedemokraterna har alltid ställt investeringar inom Landstingets andra ansvarsområden i
relation till sjukvårdens behov.

Under förra mandatperioden beslutade den socialdemokratiskt ledda majoriteten att stänga 57
vårdplatser i Sörmland för att spara pengar. Det utlöste en nedåtgående spiral där en
ansträngd arbetssituation på flera vårdavdelningar lett till uppsägningar och att fler
vårdplatser tvingats stängas. Att dra ner på sjukvårdens kapacitet för att spara pengar är
riskabelt, då patientsäkerheten står på spel.

I vår budget finns det satsningar på personalen, men också medel som ska verka för att öppna fler vårdplatser på våra sjukhus.
Vi måste satsa mer på vår personal!

Därför väljer vi att erbjuda fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor.
I valrörelsen gick vi ut med att vi ville avyttra Åsa folkhögskola. Det är en fråga som vi
kommer att fortsätta driva. Vi anser att vi har ett folkbildande ansvar för våra Sörmlänningar
men att vi borde minska på utbudet. Därför föreslår vi att Åsa folkhögskola avyttras och att
delar av utbildningen flyttas till Eskilstuna folkhögskola. Det innebär att landstinget Sörmland
fortfarande kommer att bedriva folkbildning dock inte i lika stor utsträckning.

Sammantaget så skulle SD:s hårda sjukvårdsfokus innebära att landstinget Sörmland lever upp
till den lagstadgade vårdgarantin. När landstinget Sörmland inte kan leva upp till vårdgarantin
ska det vara rutin att erbjuda utomlänsvård. Vi måste alltid sätta patientens behov och
upplevelse i främsta rummet.

Regeringen försöker nu få igenom en storregionsreform.
Det är något som Sverigedemokraterna har varit emot från start. Vi tror inte att sjukvårdens problem är något
man löser genom att rita om Sveriges nuvarande länsgränser.
Vi ser dessutom stora risker med den tilltänkta Svealands region.
Vi är för ett ökat samarbete inom vår sjukvårdsregion, men vi anser att Sörmland ska förbli Sörmland.

Vi kommer under mandatperioden i våra budgetar att prioritera personal, lösningar och
förutsättningar för att sjukvården ska fungera och det arbetet kommer fortlöpa med sikte på
ett nytt synsätt på Landstingets verksamhet. Vi sätter helt enkelt vården framför allt!

För Sverigedemokraterna i landstinget Sörmland, gruppledare Anton Berglund
Klicka på ikonen för att läsa budgeten.