SD vill allergicertifiera landstinget! | Sverigedemokraterna i Södermanland

SD vill allergicertifiera landstinget!

Allergicertifiera Landstinget Sörmland

För att skapa ett mer inkluderande samhälle för alla krävs ofta att offentligt finansierad verksamhet visar vägen. Landstinget Sörmland gör många insatser för att våra verksamheter inte upplevs som exkluderande vilket är bra om vi ska öka mervärdet av vår verksamhet och skapa ett mer jämlikt samhälle.

När det gäller personer med svåra allergier har det offentliga inte alltid varit initiativledande för att skapa en inkluderande upplevelse. Personer med särskilda förutsättningar, som svåra allergier, måste alltid ta ett personligt ansvar för att tillgodose sin hälsa. Det hindrar dock inte att Landstinget Sörmland ökar sin medvetenhet om dessa personers förutsättningar.

För enskilda allergiker kan en signal om att det finns en medvetenhet och anpassning till deras förutsättningar vara en viktig del för att den enskilde ska känna sig inkluderad. Samtidigt kan Landstinget Sörmland bli vägledande för andra offentligt eller privata verksamheter.

Astma och Allergiförbundet har skapat en kvalitetsmärkning inom restaurangnäringen som heter ”Tryggare mat”. Kvalitetsmärkningen är just en tydlig signal till människor med allergier att en restaurang anpassat sitt utbud och sin kunskap efter grundläggande kriterier utarbetade av Astma- och Allergiförbundet.

Det är Sverigedemokraternas förhoppning att svåra allergier inte ska behöva utgöra ett hinder eller föranleda onödig oro i samband med resor i kollektivtrafiken, besöket av sjukvård eller vårt kulturutbud.

Därmed yrkar vi för att

– Landstingsstyrelsen initierar ett arbete för att skapa en allergicertifiering i likhet med Astma- och allergiförbundets ”Tryggare mat” anpassad för Landstinget Sörmlands verksamheter.

 
Kommentar från Adam Marttinen.

– Funktionshindersfrågor är ett viktigt landstingsuppdrag. Vi menar att svåra allergier bör betraktas som ett funktionshinder och att landstinget måste inkludera dessa personer i sitt arbete. En början är att öka kunskapen om allergier i vår egen verksamhet.

 

Motion Allergicertifiera Landstinget Sörmland