SD vill förbättra jämställdhetsarbetet i landstinget | Sverigedemokraterna i Södermanland

SD vill förbättra jämställdhetsarbetet i landstinget

En läkare som varit anställd vid Sörmlands landsting är misstänkt för att ha utsatt flera kvinnliga patienter för sexuella övergrepp av olika grov karaktär. Det har också uppdagats att detta kunnat ske på grund av att det funnits påtagliga brister inom landstinget angående förfarandet vid rekrytering, samt vid hantering av inkomna klagomål från patienter. De drabbade kvinnorna har fått ett allt annat än värdigt bemötande då deras klagomål inte resulterat i ett kraftfullt agerande. Tvärtom har deras trovärdighet ifrågasatts av en landstingsjurist. Allt detta är inte bara upprörande utan måste också betraktas som mycket anmärkningsvärt  då landstinget säger sig vilja arbeta för ökad jämställdhet men ändå inte har prioriterat arbetet för något så grundläggande som kvinnofrid.

Med anledning av detta har Therese Borg för Sverigedemokraternas räkning lämnat in en motion och två interpellationer till landstinget. Motionen syftar till att förbättra arbetet för kvinnofrid och ett värdigt bemötande av utsatta kvinnor. Interpellationerna syftar till att ta reda på om landstinget vidtagit åtgärder angående förfarandet vid rekrytering och vid hantering av inkomna klagomål mot vårdpersonal, för att hindra att något liknande kan inträffa igen.

Motionen och interpellationerna kan läsas nedan.

Motion om förbättrat arbete för kvinnofrid och för ett värdigt bemötande av utsatta kvinnor.

Interpellation angående rutiner för hantering av klagomål från patienter.

Interpellation angående rutiner för lämplighetskontroll vid nyanställning.

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.