Skolinspektionen lägger ned ärendet | Sverigedemokraterna i Södermanland

Skolinspektionen lägger ned ärendet

För någon dag sedan fick jag ta del av Skolinspektionens beslut i ärendet som rör Nya Millenium, läroboken som sprider falsk information om SD. Vad har de då beslutat? Jo, att inte utreda ärendet vidare. Deras motivering lyder enligt följande:

Mot bakgrund av huvudmannens hittills vidtagna åtgärder utreder inte Skolinspektionen ärendet vidare.

Skolinspektionen hänvisar i övrigt till att Skolinspektionen kontinuerligt genomför regelbunden tillsyn av kommunala – och fristående skolor i Sveriges kommuner och där myndigheten bl a granskar undervisningens allsidighet och saklighet.

Den första delen av motiveringen köper jag. Skolan i fråga har kasserat boken, kommer i fortsättningen att granska läromedels saklighet noggrannare, och har informerat eleverna om felaktigheterna i textavsnittet. Så jag ser ingen anledning att fortsätta utreda undervisningens saklighet på den aktuella skolan.

Det jag däremot INTE köper är den andra delen i motiveringen. Att Skolinspektionen i övrigt hänvisar till den regelbundna tillsyn som genomförs tolkar jag som att mitt önskemål om att man går ut med information till alla skolor om bokens osaklighet inte vunnit gehör. Det framstår som minst sagt märkligt då tillsyn ju genomförts redan tidigare på landets skolor, men bokens osaklighet ändå inte upptäckts av Skolinspektionen. Vad är det som säger att de kommer att upptäcka mer i sina framtida inspektioner på skolorna?!

Det är alltså bara att konstatera att Skolinspektionen, precis som väntat, inte tar lögnerna om och propagandan mot ett politiskt parti på särskilt stort allvar. De vet att en mycket osaklig lärobok förekommer på landets skolor, men kan inte ens göra sig besväret att informera skolorna om det. Förmodligen krävs inget mer än ett massmail… Skolan fortsätter därmed att vara en plats som säger sig stå för allas lika värde och för demokrati, men som ytterst sällan visar praktiskt prov på att veta vad något av detta innebär.

Jag ser det som att vi nu alltså står kvar på ruta 1. Allt vi kan göra är att fortsätta hålla utkik efter boken på landets skolor, och lämna in anmälan mot varje enskild skola som vi upptäcker använder sig av den. Därför hoppas att alla ni som läser detta kan tänka er att hjälpa till! Hittar ni boken på någon skola så kan ni göra anmälan här, eller så kan ni ge mig all information ni har via mail så gör jag anmälan åt er.

Boken heter alltså Nya Millenium, och är utgiven av Bonnier Utbildning år 2007. Den är avsedd att användas i ämnet samhällskunskap på gymnasiet.

 

Tidigare inlägg om detta: Ett ihåligt resonemang, Läromedel innehållande lögner om SD kasseras av skola.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.