Upprop mot grundlagsändringar | Sverigedemokraterna i Södermanland

Upprop mot grundlagsändringar

På riksdagsledamoten Kent Ekeroths (SD) initiativ har ett upprop startats mot de grundlagsändringar som är på väg att beslutas om i riksdagen. Han inleder uppropet med följande sammanfattning av vad förändringen av grundlagen innebär:

Den 24 november planerar alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna att rösta igenom omfattande förändringar av grundlagen som medför starkt negativa konsekvenser för Sverige (Proposition 2009/10:80 // 2009/10:Ku4).

De ändringar som är föreslagna medför i huvudsak följande:

  • Det blir svårare att gå ut ur europeiska unionen om svenska folket så skulle önska eftersom det kommer krävas en förändring av grundlagen innan så kan ske. Därmed urholkas svenskarnas möjlighet att påverka sin egen framtid.
  • Mångkulturalismen befästs i och med att skrivningarna i grundlagen om att främja etniska, kulturella och religiösa grupper blir tvingande. Därmed befästs den politik som förts i snart 40 år och som vi menar varit katastrofal.
  • Betydelsen av det svenska medborgarskapet urholkas i och med att utlänningar i stort jämställs med svenska medborgare och därmed åtnjuter samma rättigheter. Dessutom försvinner kravet på svenskt medborgarskap vid anställningar av känslig karaktär, vilket innebär att utlänningar tillåts ha viktiga och samhällsbärande positioner.

Tycker du som jag, att detta låter som rena vansinnet? Läs då resten av uppropet här, och skriv under! Hjälp gärna till att sprida uppropet också, det är alltför många som inte känner till att dessa grundlagsändringar är planerade.

//Therese Borg

Proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.