Utbildning | Sverigedemokraterna i Södermanland

Utbildning

Sverigedemokraterna Södermanlands satsning på nya politiker fortsätter!

POLITIKERSKOLA

Sverigedemokraterna Södermanland vill välkomna dig att delta under höstens stora utbildningssatsning: POLITIKERSKOLAN.
När du väljer att kandidera för oss vill vi att du ska känna dig trygg med att du har all den kunskap du behöver.
Vi vill också säkerställa att våra kandidater har den kunskap som krävs för att representera Sveriges kanske största parti efter valet 2018. Därför har vi under helgen 13:e till 14:e oktober bokat in ett antal föreläsningar, så reservera denna helg i din kalender! Dessa kommer att vara fokuserade på kommande förtroendeuppdrag efter valet. Utbildningen kommer vara placerad centralt i länet för att göra det så lättillgängligt som möjligt.
Anmälan:
Länk till anmälan kommer att skapas inom kort. För frågor vänligen kontakta valorganisatör Linda Hefvelin.
linda.hefvelin@sd.se eller 0736-99 66 85.

Under våren har följande delar ur politikerskolan hållits:

Barn och utbildning

Söndag 4 februari kl.10:00-14:00
Kommunhuset, Nygatan 10, Strängnäs

Nämnden ansvarar för omsorg och utbildning i förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildningen.
Nämnden godkänner fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Nämnden ger bidrag till dessa samt utövar tillsyn över verksamheten. Nämnden ger bidrag också till fristående grundskola.
Även elevhälsan ingår.

Teknik och samhällsbyggnad

Söndag 18 februari kl.10:00-14:00
Stadshuset, Stora torget 4, Nyköping

Nämnden ansvarar för de kommunaltekniska verksamheterna hamn, gata och park samt verksamheterna bygg-, plan-, mät och kart.
förebyggande miljöarbete i form av information och rådgivning Miljöstrategiskt arbete, vatten och avlopp, renhållning, kommunens gång- och cykelbanor, gator och vägar.

 

Tingsrätt, förvaltningsrätt, överförmyndarnämnd.

Lördag 10 mars kl.10:00-14:00
Stadshuset, Fristadstorget 86, Eskilstuna

Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Nämnden ger också tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Förvaltningsrätten handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det kan gälla ett skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål (migrationsdomstolarna), en tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden. Förvaltningsrätten prövar också vissa ansökningsmål, t.ex. omhändertagande av unga eller missbrukare.