Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Södermanland

Våra företrädare

SD Södermanlands landstingsfullmäktigegrupp mandatperioden 2014-2018

Ledamöter:

Anton Berglund   Eskilstuna   (Gruppledare)

Bertil Malmberg   Trosa   (Vice gruppledare)

Adam Marttinen   Eskilstuna

Thom Zetterström   Nyköping

Lars-Göran Karlsson   Vingåker

Mica Vemic   Katrineholm

Björn Karlsson   Strängnäs

Göte Nilsson   Flen

Ersättare:

Kim Fredriksson   Eskilstuna

Anders Eberhardt   Nyköping

Vakant   (i väntan på Länsstyrelsen)

 

Distriktsstyrelse verksamhetsåret 2018

Lina Boy, Strängnäs – Ordförande
Anton Berglund, Eskilstuna – Vice ordförande
Mikael Nygren, Eskilstuna – Andre vice ordförande

Ledamöter:
Lars-Göran Karlsson, Vingåker
Göte Nilsson, Flen
Björn Karlsson, Strängnäs
Thom Zettström, Nyköping
Bertil Malmberg, Trosa
Jan-Eric Eriksson, Oxelösund

Suppleanter:
Mica Vemic, Katrineholm
Pernilla Rydberg, Gnesta
Anita Nygren, Eskilstuna
Michaela Holmström, Linköping

Valberedning verksamhetsåret 2018

Björn Näsman, Eskilstuna   (Sammankallande)
Charlott Elf, Eskilstuna
Johnny Flemström, Katrineholm
Lisa Persson, Nyköping
Linda Hefvelin, Strängnäs