Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Södermanland

Våra företrädare

SD Södermanlands landstingsfullmäktigegrupp mandatperioden 2014-2018

Ledamöter:

Anton Berglund   Eskilstuna   (Gruppledare)

Bertil Malmberg   Trosa   (Vice gruppledare)

Adam Marttinen   Eskilstuna

Thom Zetterström   Nyköping

Lars-Göran Karlsson   Vingåker

Mica Vemic   Katrineholm

Björn Karlsson   Strängnäs

Göte Nilsson   Flen

Ersättare:

Kim Fredriksson   Eskilstuna

Anders Eberhardt   Nyköping

Vakant   (i väntan på Länsstyrelsen)

 

Distriktsstyrelse verksamhetsåret 2017

Lina Boy, Strängnäs – Ordförande
Adam Marttinen, Eskilstuna – Vice ordförande
Thom Zetterström, Nyköping – Andre vice ordförande

Ledamöter:
Anton Berglund, Eskilstuna
Bertil Malmberg, Trosa
Lars-Göran Karlsson, Vingåker
Göte Nilsson, Flen
Björn Karlsson, Strängnäs
Jan-Eric Eriksson, Oxelösund

Suppleanter:
Per Frostbygd, Nyköping
Mica Vemic, Katrineholm
Maria Richthoff, Gnesta
Anita Nygren, Eskilstuna

Valberedning verksamhetsåret 2017

Mikael Nygren, Eskilstuna   (Sammankallande)
Stefan Manninen, Strängnäs
Stefan Stridh, Trosa
Lisa Persson, Nyköping
Henrik Larsson, Katrineholm