Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Södermanland

Våra företrädare

SD Södermanlands landstingsfullmäktigegrupp mandatperioden 2018-2022

Ledamöter:

Anton Berglund   Eskilstuna   (Gruppledare)
Pernilla Rydberg   Gnesta   (Vice gruppledare)
Mica Vemic   Katrineholm
Björn Karlsson   Strängnäs
Kim Fredriksson   Eskilstuna
Bertil Malmberg   Trosa
Jannike Zetterman   Oxelösund
Lars-Göran Karlsson   Vingåker
Pernilla Eriksson   Eskilstuna
Mikael Nygren   Eskilstuna
Maud Richthoff   Strängnäs

Ersättare:

 1. Malin Karlsson   Nyköping
 2. Caroline Hansson   Eskilstuna
 3. Lars Bohlin   Eskilstuna
 4. Dagmara Mandrela   Oxelösund
 5. Louise Karlsson   Vingåker
 6. Christine Hallinder   Flen
 7. Rose-Marie Söderlund   Strängnäs
 8. Lisa Persson   Nyköping
 9. Carola Sunesson   Eskilstuna
 10. Thom Zetterström   Nyköping
 11. Anders Eberhardt   Nyköping

 

 

Distriktsstyrelse verksamhetsåret 2018

Anton Berglund, Eskilstuna – Ordförande
Mikael Nygren, Eskilstuna – Vice ordförande

Ledamöter:
Lars-Göran Karlsson, Vingåker
Göte Nilsson, Flen
Björn Karlsson, Strängnäs
Thom Zettström, Nyköping
Bertil Malmberg, Trosa
Jan-Eric Eriksson, Oxelösund

Suppleanter:
Mica Vemic, Katrineholm
Pernilla Rydberg, Gnesta
Anita Nygren, Eskilstuna
Michaela Holmström, Linköping

Ständigt adjungerade:
Kim Fredriksson   Ordförande & Gruppledare, SD Eskilstuna
Christine Hallinder   Ordförande & Gruppledare, SD Flen
Maria Richthoff   Ordförande, SD Gnesta
Tomas Ingberg   Gruppledare, SD Gnesta
Filip Lindahl   Ordförande, SD Katrineholm
Malin Karlsson   Gruppledare, SD Nyköping
Linda Hafvelin   Ordförande, SD Strängnäs
Simon Lindbäck   Ungsvenskarna, Södermanland

 

Valberedning verksamhetsåret 2018

Björn Näsman, Eskilstuna   (Sammankallande)
Charlott Elf, Eskilstuna
Johnny Flemström, Katrineholm
Lisa Persson, Nyköping
Linda Hefvelin, Strängnäs